Polish (Poland)
Nasza Gmina
Informacja o wynikach konkursu na dowóz. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Piątek, 09 Sierpień 2019 07:48

INFORMACJA
o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego
w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Wójt Gminy Borów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Dowóz do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie 27 i opieka w czasie dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów w roku szkolnym 2019/2020”wybrano ofertę:

Stowarzyszenie Św. Celestyna, Mikoszów 27, 57-100 Strzelin

U Z A S A D N I E N I E

Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
oraz w ogłoszeniu Wójta Gminy Borów nr 55/2019 z dnia 10.07.2019r.
Wysokość dotacji
15.500,00 zł.

 
Zapraszamy na koncert !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Piątek, 02 Sierpień 2019 08:03

 
Uwaga Rolnicy!!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Środa, 31 Lipiec 2019 09:05

Wójt Gminy Borów informuje wszystkich rolników posiadających grunty rolne na terenie Gminy Borów o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie:

  • od 01 sierpnia do 2 września 2019r. w Urzędzie gminy Borów, pokoju nr 8.

Do wniosku należy dołączyć faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli od 01 lutego do 31 lipca 2019r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w2019r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytkowych

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie od 01 października do 30 października 2019r..

 

 
Nasi mieszkańcy będą się szkolić!!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Środa, 31 Lipiec 2019 08:07

Informujemy, że w dniu 6-7 sierpnia br. odbędą się zajęcia mające na celu zdobycie umiejętności niezbędnych do efektywnego poszukiwania pracy, zniwelowania różnego rodzaju barier społecznych przez mieszkańców Gminy Borów w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji społecznych, indywidualnych i interpersonalnych związanych z aktywizacją zawodową” realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja, Szkoła-Rodzina- Środowisko Lokalne przy pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie. Grupę docelową stanowią osoby w przedziale wiekowym 13-24 oraz 60+. Pracownicy GOPS w Borowie wytypowali 30 uczestników, którzy pod okiem fachowców będą się szkolić.

Całkowita wartość zadania: 6.640,00 zł

Dofinansowanie: 6.573,60zł

Termin realizacji zadania: czerwiec-październik 2019r.

Projekt zostanie sfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Celem projektu, jest podniesienie kompetencji indywidualnych i społecznych w postaci wyposażenia beneficjentów w umiejętności niezbędne do efektywnego poszukiwania pracy, merytorycznego i klarownego definiowania swojej historii edukacyjnej i zawodowej, trafnym akcentowaniu zasobów, szczególnie w przypadku osób o małym doświadczaniu zawodowym oraz osób długotrwale bezrobotnych. Kolejnym istotnym celem jest wypracowanie umiejętności podstawowego korzystania z komputera oraz właściwego przygotowania elektronicznej i papierowej wersji dokumentacji, niezbędnej do uzyskania zatrudnienia. Projekt zakłada realizację dwóch działań : w ramach pierwszego działania realizowane zostaną zajęcia grupowe z trenerem personalnym w wymiarze 16 godzin. Działanie drugie obejmować będzie zajęcia w wymiarze 16 godzin ukierunkowane na sprawne posługiwanie się i wykorzystanie narzędzia pracy jakim jest komputer.

 

 
Trening Systemu Wczesnego Ostrzegania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 29 Lipiec 2019 09:26

Zgodnie z zarządzeniem nr 306 Wojewody Dolnośląskiego z 9 lipca 2019 r. , w dniu 1 sierpnia bieżącego roku zostanie przeprowadzony trening Systemu Wczesnego Ostrzegania.

W tym dniu o godzinie 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe i nadanie zostanie sygnał "ogłoszenie alarmu".

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów