Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Aleksandra Bazylego
Jutro :
Jana Wiktora
Nasza Gmina
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 26 Kwiecień 2012 08:58

INFORMACJA
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r.

Wójt Gminy Borów informuje, że Rada Gminy Borów przystępuje do wyboru:
1) 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelinie|
na kadencję od 2012 r. do 2015 r.

Podstawa prawna:
-   ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
-   rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 maja 2012 r.
Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 13:35

WÓJT GMINY BORÓW

działając na podstawie art.13 ust. l - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

I. Rodzaj zadania do realizacji:
Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych.
Wypoczynek powinien być zorganizowany w okresie wakacji w miejscowości wypoczynkowej nad morzem i obejmować realizacje programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem.
a) Realizacja powyższego zadania wynika z Gminnego programu narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r. i ma na celu:
-zapobieganie skutkom uzależnień i współuzależnień,
-wspomagania i działanie terapeutyczne -profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży pochodzących, z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami,
-promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
-stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podwyższenie poczucia własnej wartości,
-kształtowanie indywidualnych cech takich jak: odpowiedzialność, tolerancja, asertywność,

Więcej…
 
Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 09:00
Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja  obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Borów
 
Nowy projekt polsko-czeski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Wtorek, 17 Kwiecień 2012 08:15

Projekt Gminy Borów otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Projektu zostanie zrealizowany w 2012 r. wspólnie z partnerską gminą Medlov. Projekt przewiduje udział uczniów ze szkół podstawowych w kursie sportowym, podczas którego będzie organizowana nauka jazdy na rolkach, bieg na orientację i wyjazdy rowerowe. Młodzież będzie również uczestniczyła w kursie unihokeja i zawodach sportowo-pożarniczych w Czechach.

Wartość projektu: 12 757 euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 % - 10.843,45 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 10 %- 1.275,70 euro

Budżet Gminy Borów: 5 % - 637,85 euro

euroregion_glacensis

 
Punkt informacyjny dotyczący służby wojskowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 16 Kwiecień 2012 12:18

punkt informacyjny WKU Wrocław działający w Urzędzie Gminy Borów

W czasie pracy takiego punktu będzie można zrealizować następujące czynności:

1) złożyć wniosek do służby przygotowawczej, do którego wymagane są następujące załączniki:
- kopia świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie,
- życiorys i odpis skrócony aktu urodzenia,
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

2) złożyć wniosek do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, do którego należy dołączyć:
- kopię ostatniego świadectwa ukończenia szkoły,
- kopię posiadanego prawa jazdy lub innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach,

3) złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego:
- przebiegu służby wojskowej,z
- rodzaju i okresu wykonywania przymusowego zatrudnienia w kopalni węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacenia rud uranu,
- batalionów budowlanych w ramach odbywania zastępczej służby wojskowej,
- żołnierza z poboru 1949 roku wcielonego do ponadkontyngentowych brygad „Służba Polsce”,
- uregulowanego stosunku do służby wojskowej,

4) złożyć wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, do którego niezbędne jest załączenie:
- aktualnego zdjęcia o wymiarach 3x4 cm oraz
- informacji o uiszczeniu opłaty skarbowej w kwocie 28 zł wpłaconej na konto: Gmina Wrocław BZ WBK S.A. I O/Wrocław nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288

Pracę punktu przewidujemy w następujących terminach:
17 kwietnia, 19 czerwca, 14 sierpnia, 11 października oraz 4 grudnia 2012 r. w godz. od 11.00 do 12.00

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

 
<< Początek < Poprzednia 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów