Polish (Poland)
Nasza Gmina
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 04 Marzec 2011 09:15

WÓJT GMINY BORÓW

działając na podstawie art.13 ust. l - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

I. Rodzaj zadania do realizacji:

Zadanie 1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych   a) Zadanie jest jedną z form realizacji Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 r. i ma na celu:

- udzielenie pomocy w organizacji spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży wychowujących

się w rodzinach z problemem alkoholizmu

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży,

b) Zakres rzeczowy w/w zadania obejmuje:

- organizowanie zajęć rekreacyjnym, sportowych i edukacyjnych dla młodzieży z

z terenu gminy do 17 roku życia .

-  termin realizacji zadania od 15.04.11r do 15.12.2011                                                         
c) W/w zadania może być realizowane jako podzadanie dla następujących obszarów:

- Borów, Borek Strzeliński, Zielenice.

d) Wysokość środków przeznaczonych na w/w zadanie publiczne w roku 2011 wynosi 12300,00 PLN, w tym:

- Podzadanie Borów –4500,00 PLN

- Podzadanie Borek Strzeliński –4500,00 PLN

- Podzadanie Zielenice –3300,00 PLN

II. Termin składania ofert: 13.04.2011 r. do godz. 15,00

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria wyboru ofert dostępne są na stronie internetowej Gminy Borów-  Biuletyn Informacji Publicznej

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Środa, 09 Luty 2011 12:13

Ogłoszenie o Konsultacjach Programu Współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Borów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do konsultacji programu współpracy  Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

1.Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

2.Termin konsultacji: od 10 lutego do dnia 17 lutego 2011r.,

3.Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały,

4.Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w pkt 2 za pomocą formularza zgłoszenia opinii drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pisemnie droga listowną na adres Urząd Gminy Borów ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Borów (sekretariat).

Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Borów z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz załącznikami ( projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  oraz  formularz zgłoszenia pisemnej opinii) dostepne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Borów

/-/ Waldemar Grochowski

 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 08 Luty 2011 09:11

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BORÓW
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W BOROWIE
INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM STAROSTY STRZELIŃSKIEGO
NR 8/2011 Z DNIA 2 LUTEGO 2011 R. ORAZ
ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY BORÓW NR 4/2011 Z 3 LUTEGO 2011 ROKU

W DNIU 9 LUTEGO 2011 R.

ODBĘDZIE SIĘ NA TERENIE GMINY BORÓW TRENING
SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA
PRZY WYKORZYSTANIU AKUSTYCZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO
(UŻYCIE SYREN ALARMOWYCH)

SZEF
                                                                             GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
              W BOROWIE
                                       (-) WALDEMAR GROCHOWSKI

 
Dotacje na sport PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Poniedziałek, 07 Luty 2011 12:17
Wójt Gminy Borów informuje, że od dnia 7 lutego br do dnia 21 lutego br do godz.16.00 można składać wnioski o dofinansowanie działalności klubów sportowych funkcjonujących na terenie Gminy Borów. Szczegółowy sposób i  tryb udzielania dotacji oraz wzór wniosku i sprawozdania określa Uchwała Nr III/21/2010 Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Borów opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 2011.14.186 z dnia 21 stycznia 2011 roku. Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest tutaj oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich informacji na temat warunków otrzymania dotacji udziela Pani Aleksandra Engel- Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy, tel. 71/3927647.
 
IV Sesja Rady Gminy Borów z dn. 03.02.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Poniedziałek, 07 Luty 2011 10:28

W dniu 3 lutego 2011 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyło się IV posiedzenie Sesji Rady Gminy Borów.  Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr III/19/2010 Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borów na lata 2011-2016; zmian budżetu Gminy Borów na 2011 r.; uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011; zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Borów na 2011 r.; wyboru delegatów Gminy Borów do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. Nowymi delegatami reprezentującymi Gminę Borów w Stowarzyszeniu zostali: Pan Waldemar Grochowski,  Pan Wojciech Pietrzak,  Pan Krzysztof Chaberski oraz  Pan Krzysztof Hutnik. Ponadto podjęte zostały uchwały dotyczące zmian diet dla radnych i sołtysów.
Wśród zaproszonych gości obecny był Prezes Stowarzyszenia „Integracja.Szkoła-Rodzina-Środowisko Lokalne" Pan Edmund Put, który zwrócił się o wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku na konto stowarzyszenia.
Podczas sesji głos zabrała również Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie Pani Elżbieta Sucharska, która poinformowała o ogłoszeniu konkursu w ramach Programu Rozwoju Bibliotek o nazwie „Skąd jesteśmy..”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich a jego celem jest propagowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych oraz rozwijanie zainteresowań historycznych i nawiązanie współpracy pokoleniowej. Konkurs trwa od stycznia do maja. Ponadto Pani Dyrektor zachęcała mieszkańców gminy do udziału w pracach utworzonego w listopadzie 2010 r. gminno-parafialnego chóru. Próby odbywają się w każdy czwartek w godz. 19-21.

 
<< Początek < Poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów