Polish (Poland)
Nasza Gmina
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 01 Luty 2013 10:18

Starostwo Powiatowe w Strzelinie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników gmin, z terenu powiatu, odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych do udziału w szkoleniu pt. „Finansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia, kluby sportowe, parafie i inne podmioty w sferze publicznej”. Spotkanie odbędzie się 12 lutego o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie ul. Kamienna 10. Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie przeprowadzi Izabela Kuc-Kuriata, główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego, członek zespołu roboczego ds. opracowania „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020”; członek komisji oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów z zakresu kultury; członek zespołu Marszałka Województwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; członek panelu ekspertów ds. oceny Wniosków ubiegających się o dofinansowanie w ramach ZPORR, RPO; Interreg III A, POKL; Ekspert Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. oceny Wniosków w ramach PO MKiDN „Promesa Ministra”; koordynator Województwa w projekcje „Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej” Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie; wykładowca w Wyższej Szkoły Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu, pod numerem tel.71 3923016 wew. 44 do poniedziałku 11 lutego.

 
Szkolenia dla przedsiębiorców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Czwartek, 31 Styczeń 2013 14:56
Firma Róg Spółka Jawna
zaprasza do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym
Operatywni Specjaliści
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw), którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników w
branży przetwórstwa przemysłowego w dolnośląskich przedsiębiorstwach.
W ramach projektu zostaną zorganizowane kursy:
Operator Maszyn CNC
i
Rysunek Techniczny

Przedsiębiorstwo nie dokonuje żadnych płatności za szkolenie!
Koszty szkoleń są rozliczane na podstawie czasu pracy oddelegowanego pracownika.

Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel.: 71/788 54 49 lub 728 489 966 oraz na stronach www: www.operatywnispecjalisci.org.pl.

 

 

 
Umowy na małe projekty podpisane! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Czwartek, 31 Styczeń 2013 14:51

W ubiegłą środę 23 stycznia Wójt Gminy Borów, Waldemar Grochowski podpisał dwie umowy na złożone wnioski z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.W ramach pierwszego wniosku zostanie zakupione wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Bartoszowej m.in. stoły i krzesła oraz sprzęt nagłośnieniowy do organizacji imprez lokalnych na kwotę 35 tys. zł. Natomiast drugi wniosek obejmuje montaż piłkochwytów i ławek na boisku wielofunkcyjnym w Borku Strzelińskim na kwotę 47 tys. zł.

Równocześnie dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie, Elżbieta Sucharska podpisała umowę na doposażenie Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim. Projekt na kwotę 23 tys. zł będzie obejmował  zakup szatni przy scenie, ławki i stojaki na rowery  na zewnątrz budynku oraz wyposażenie kuchni w zastawę stołową.

 
"Bezpieczna Praca w Gospodarstwie Rolnym" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Poniedziałek, 17 Grudzień 2012 09:55

W dniu 14 grudnia br. Wójt Gminy Borów wspólnie z Panią Ireną Ociepką - kierownikiem Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelinie zorganizowali konkurs dla rolników z terenu gminy Borów. Konkurs został ogłoszony pod nazwą „Bezpieczna Praca w Gospodarstwie Rolnym”. Wzięło w nim udział 14 rolników. Każdy z uczestników napisał test składający się z 30 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  Pierwsze miejsce ex aequo zdobyli Tadeusz Kulka i Krzysztof Chaberski.  Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali atrakcyjne i przydatne do codziennej pracy nagrody.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 13 Grudzień 2012 12:26

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2012 r. Urząd Gminy Borów będzie czynny w godz. 8.00-14.00

 
<< Początek < Poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów