Polish (Poland)
Nasza Gmina
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 13:35

WÓJT GMINY BORÓW

działając na podstawie art.13 ust. l - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

I. Rodzaj zadania do realizacji:
Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych.
Wypoczynek powinien być zorganizowany w okresie wakacji w miejscowości wypoczynkowej nad morzem i obejmować realizacje programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem.
a) Realizacja powyższego zadania wynika z Gminnego programu narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r. i ma na celu:
-zapobieganie skutkom uzależnień i współuzależnień,
-wspomagania i działanie terapeutyczne -profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży pochodzących, z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami,
-promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
-stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podwyższenie poczucia własnej wartości,
-kształtowanie indywidualnych cech takich jak: odpowiedzialność, tolerancja, asertywność,

Więcej…
 
Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 09:00
Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja  obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Borów
 
Nowy projekt polsko-czeski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Wtorek, 17 Kwiecień 2012 08:15

Projekt Gminy Borów otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Projektu zostanie zrealizowany w 2012 r. wspólnie z partnerską gminą Medlov. Projekt przewiduje udział uczniów ze szkół podstawowych w kursie sportowym, podczas którego będzie organizowana nauka jazdy na rolkach, bieg na orientację i wyjazdy rowerowe. Młodzież będzie również uczestniczyła w kursie unihokeja i zawodach sportowo-pożarniczych w Czechach.

Wartość projektu: 12 757 euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 % - 10.843,45 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 10 %- 1.275,70 euro

Budżet Gminy Borów: 5 % - 637,85 euro

euroregion_glacensis

 
Punkt informacyjny dotyczący służby wojskowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 16 Kwiecień 2012 12:18

punkt informacyjny WKU Wrocław działający w Urzędzie Gminy Borów

W czasie pracy takiego punktu będzie można zrealizować następujące czynności:

1) złożyć wniosek do służby przygotowawczej, do którego wymagane są następujące załączniki:
- kopia świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie,
- życiorys i odpis skrócony aktu urodzenia,
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

2) złożyć wniosek do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, do którego należy dołączyć:
- kopię ostatniego świadectwa ukończenia szkoły,
- kopię posiadanego prawa jazdy lub innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach,

3) złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego:
- przebiegu służby wojskowej,z
- rodzaju i okresu wykonywania przymusowego zatrudnienia w kopalni węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacenia rud uranu,
- batalionów budowlanych w ramach odbywania zastępczej służby wojskowej,
- żołnierza z poboru 1949 roku wcielonego do ponadkontyngentowych brygad „Służba Polsce”,
- uregulowanego stosunku do służby wojskowej,

4) złożyć wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, do którego niezbędne jest załączenie:
- aktualnego zdjęcia o wymiarach 3x4 cm oraz
- informacji o uiszczeniu opłaty skarbowej w kwocie 28 zł wpłaconej na konto: Gmina Wrocław BZ WBK S.A. I O/Wrocław nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288

Pracę punktu przewidujemy w następujących terminach:
17 kwietnia, 19 czerwca, 14 sierpnia, 11 października oraz 4 grudnia 2012 r. w godz. od 11.00 do 12.00

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

 
Głosuj na projekt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Poniedziałek, 26 Marzec 2012 10:26

„Ekologia bez granic”, projekt Gminy Borów został nominowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego do miana  Najbardziej Inspirującego Projektu polsko-czeskiego realizowanego na obszarze transgranicznym. Projekt polsko-czeski jako jedyny z powiatu strzelińskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej w ramach tzw. „dużych projektów”, zatem tym bardziej zachęcamy do udziału w konkursie. Przy wyborze projektu sugerowano się wkładem projektu w osiągnięcie celów Programu i rozwój relacji transgranicznych, oddziaływanie projektu na obszar przygraniczny i wyjątkowość działań, mogących zainspirować kolejne podmioty do współpracy transgranicznej.

Na projekt można głosować na stronie internetowej www.cz-pl.eu zakładka aktualności lub wpisując adres strony http://www.cz-pl.eu/pl/najbardziej-inspiruj-cy-projekt.html i wybrać nazwę projektu. Każdy uczestnik głosowania może wybrać 3 projekty w kolejności, w której pierwszy projekt uznają Państwo za najbardziej inspirujący. My jednak zachęcamy do wyboru projektu, który był realizowany jako jedyny z powiatu strzelińskiego. Szczegółowy opis projektu jest zamieszczony na w/w stronie internetowej. Można również wpisać komentarz do projektu. Autorom trzech najoryginalniejszych i najciekawszych komentarzy zostanie zapewniony bezpłatny pobyt na Wydarzeniu Rocznym Programu Trangranicznego Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska w Jarnotłówku, wraz z wyżywieniem i noclegami, jak również zostaną oni nagrodzeni interesującymi przedmiotami promocyjnymi. Głosowanie zostanie zakończone dnia 30.04.2012.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu !!!
cz_pl
 
<< Początek < Poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów