Polish (Poland)
Nasza Gmina
Projekt „Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko-czeskich” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Środa, 31 Sierpień 2011 11:15

cz_pleuroregion_glacensis

W dniach 2-4 września br. w ramach projektu „Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko-czeskich” zostały zaplanowane warsztaty z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  W pierwszy dzień spotkania odbędzie się prezentacja i zapoznanie dzieci i młodzieży z tematyką udzielania pierwszej pomocy, ratownictwem drogowym i technicznym w Urzędzie Gminy Borów. W kolejne dwa dni warsztatów odbędą  praktyczne ćwiczenia, zapoznanie ze sprzętem do udzielania pierwszej pomocy oraz sprzętem ratowniczo-gaśniczym. Młodzież polska i czeska będzie miała okazje wymienić doświadczenia w zakresie szeroko pojętej  ochrony przeciwpożarowej i poznać siebie nawzajem.
W projekcie wezmą udział dzieci i młodzież zgrupowane przy OSP Borek Strzeliński, OSP Zielenice i OSP Borów z młodzieżą, działającą w Spor Dobrovolných Hasičů Medlov. Młodzież czeska z opiekunami zostanie zakwaterowana w zmodernizowanej szkole w Borowie.

 

 
OSTRZEŻENIE PRZED WYŁUDZENIEM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 26 Sierpień 2011 08:54
Ostrzeżenie dla przedsiębiorców
Żądanie jakichkolwiek opłat przez Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców jest bezpodstawne.
Jedyną obowiązkową ewidencję działalności gospodarczej prowadzą organy samorządowe (Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie) a od 1 lipca 2011 r. - Minister Gospodarki.

 
ZAPROSZENIE do składania propozycji ofertowych - tłumacz języka czeskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 18 Sierpień 2011 12:42

cz_pl euroregion_glacensis

SSiRG/ZP/  VIII/1  /2011
Wójt Gminy Borów z siedzibą  przy ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów zaprasza do składania propozycji ofertowych w postępowaniu poniżej 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) na potrzeby projektu pn. „Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko-czeskich”.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.1   należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
1.2  na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „propozycja cenowa na potrzeby projektu pn. „Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko-czeskich – tłumacz konsekutywny języka czeskiego”
1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4  ma być napisana w języku polskim i czytelnie
1.5 ma obejmować całość zamówienia

.
2. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług tłumaczenia  konsekutywnego z języka polskiego na język czeski i  języka czeskiego na  język polski  na warsztatach z zakresu ochrony pożarowej w wymiarze 7 godzin dziennie w przeciągu 3 dni, w okresie od 2-4 września 2011. zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wykonawca zapewni na rzecz Zamawiającego 1 tłumacza konsekutywnego podczas w/w warsztatów.
Więcej…
 
Informacja o wynikach konkursu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Mikoszowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 18 Sierpień 2011 12:28

INFORMACJA o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Wójt Gminy Borów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, w roku szkolnym 2011/2012" wybrano ofertę:

Stowarzyszenie Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin

U Z A S A D N I E N I E

Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania formalne i merytoryczne  określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu Wójta Gminy Borów z dnia 14.07.2011 r. i to ona została wybrana do dofinansowania na kwotę 6.321,00 zł.

Waldemar Grochowski

Wójt Gminy Borów

 
Kolejne dofinansowanie dla Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 12 Sierpień 2011 12:11

W czwartek 11 sierpnia w Urzędzie Gminy Borów odbyło się podpisanie umów na realizację projektów gmin w ramach  konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. W 2011 roku zarząd województwa przeznaczył ponad 2,5 mln zł na realizację 92 mniejszych i większych projektów na całym Dolnym Śląsku. Środki te pochodzą z budżetu województwa. Dotacje są przeznaczone na  budowę i remont ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, chodników, placów zabaw czy wyposażenie świetlic. Od niedawna  umowy podpisywane są w siedzibach poszczególnych gmin. Tym razem gospodarzem spotkania był Wójt Waldemar Grochowski. Marszałka Województwa reprezentował Pan Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. Dofinansowanie w tegorocznej edycji konkursu otrzymały cztery gminy: Borów, Kondratowice, Przeworno i Wiązów. Projekt Gminy Borów jest jednym z większych zgłoszonych do udziału w konkursie i związany jest z utworzeniem Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim. Ze środków z budżetu województwa w wysokości 34 829 zł. zostanie zakupione wyposażenie biblioteki i czytelni oraz sali konferencyjnej w budowanym obiekcie. Koszty całkowite realizacji tego zadania to 69 658 złotych.

pawe czyszczon i waldemar grochowski 631x640 dyrektor czyszczo i wjt grochowski 546x640 uczestnicy spotkania 640x411
 
<< Początek < Poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów