Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu
PITax.pl
dla OPP

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Benedykta Izydora
Jutro :
Katarzyny Wincentego
Nasza Gmina
II sesji Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Środa, 22 Grudzień 2010 12:26

Thumbnail image  W dniu 14 grudnia 2010 roku odbyła się II sesja Rady Gminy Borów. Jednym z punktów obrad było złożenie przez Wójta Pana Waldemara Grochowskiego ślubowania. Przed złożeniem ślubowania Pan Stanisław Czajka Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wręczył Panu Waldemarowi Grochowskiemu zaświadczenia o wyborze na wójta.
Następnie Waldemar Grochowski złożył ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania  Wójt  przedstawił priorytety swojej pracy w  III kadencji. Wśród najważniejszych zadan wymienił: kontynuację budowy kanalizacji, inwestycje w edukację i ochronę zdrowia, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, budowę placów zabaw. Ponadto zadeklarował chęć współpracy z Radą Gminy Borów oraz z sołtysami i samorządami wiejskimi.
Na sesji podjęto następujące uchwały:
1.Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borów do wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Borów. 
2. Uchwała Nr II/12/2010  w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3.Uchwała Nr II/13/2010 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów. Został nim Pan Waldemar Nowicki.
4. Uchwała Nr II/14/2010 w sprawie powołania  Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów. Został nim Pan Paweł Sobotkiewicz.
5. Uchwała Nr II/15/2010 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów. Został nim Pan Krzysztof Golec.
6.Uchwała Nr II/16/2010 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Został nim Pan Waldemar Grzebień.
7.Uchwała Nr II/17/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borów.

Więcej…
 
I sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Piątek, 03 Grudzień 2010 12:07

 

W dniu 29 listopada 2010 r.  o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się I sesja nowej kadencji Rady Gminy Borów. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady Gminy Borów sesję prowadził najstarszy wiekiem radny Pan Adam Żygadło. Podczas sesji radni otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Podjęte zostały projekty uchwał w sprawie:
-         wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Borów,
-         wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borów,
-         powołania Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów, określenia jej składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania,
-         powołania Przewodniczącego Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów
-         powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów,   określenia jej składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania,
-         powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów
-         powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów, określenia jej składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania,
-         powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów
-         powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów oraz określenia jej składu osobowego. 
-         powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów.

Na Przewodniczącego Rady Gminy Borów wybrano Panią Grażynę Kosińską, a na Wiceprzewodniczących wybrani zostali: Pani Ewa Darecka oraz Pan Krzysztof Chaberski.

Więcej…
 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 02 Grudzień 2010 13:49

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi
w okresie zimowym

 

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

            W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

            Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

            Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

            W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

 

                                                                         Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                            Robert Dziwiński

 

Warszawa, 29 listopada 2010 r.

 
Skład Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 25 Listopad 2010 11:48
Skład Rady Gminy Borów wybranej w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r.:

1.Bagiński Maciej                                             
2.Chaberski Krzysztof Józef                         
3.Darecka Ewa Agnieszka                         
4.Golec Krzysztof                                            
5.Grzebień Waldemar Marek                      
6.Hutnik Krzysztof                                          
7.Jędrzejewska Krystyna Bożena            
8.Kosińska Grażyna Elżbieta
9.Łopata Ewa Stanisława
10.Nowicki Waldemar
11.Olanin Justyna Monika
12.Pietrzak Wojciech Jan
13.Selucha Draiusz Krzysztof
14.Sobotkiewicz Paweł Andrzej   
15.Żygadło Adam Stanisław
 
MŁODY UMYSŁ – SZANSĄ NA UDANY BIZNES PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Wtorek, 02 Listopad 2010 15:34

Firma Centrum Doradztwa i Szkoleń "Europrojekt" Joanna Juszczyńska Dorota Juszko sp. j -zaprasza do udziału w projekcie pt. „ Młody umysł – szansą na udany biznes”, który realizowany jest w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do projektu zapraszamy 45 osób w wieku 15-24 lata (nieaktywnych zawodowo i pracujących), zamieszkałych w jednym z  powiatów: milickim, legnickim, bolesławieckim, kamiennogórskim, wołowskim, strzelińskim, polkowickim, lwóweckim, górowskim, jaworskim, lubańskim, złotoryjskim, dzierżoniowskim, kłodzkim lub ząbkowickim i zamierzających otworzyć własną firmę.
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów