Polish (Poland)
Nasza Gmina
Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko-czeskich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 14 Lipiec 2011 12:48

cz_pleuroregion_glacensis

Obecnie ukończono prace budowlane  w Zespole Szkół Publicznych w Borowie.  Zmodenizowano  część obiektu szkoły – węzeł sanitarny. Powstały nowe prysznice, toalety i szatnie dla dzieci i opiekunów. Zakupiono łóżka składane. Szkoła będzie pełniła funkcję bazy noclegowej, rekreacyjno- edukacyjnej, szkoleniowej i kulturalną, w którym będą organizowane spotkania polsko-czeskie.

Projekt przewiduje również spotkanie młodzieży zaangażowanej w OSP Borek Strzeliński, OSP Zielenice i OSP Borów z młodzieżą, działającą w Spor Dobrovolných Hasičů Medlov i wspólne warsztaty z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wymiana doświadczeń w tej dziedzinie. Młodzież zostanie zakwaterowana w zmodernizowanej szkole w Borowie.
 
Projekt „Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko-czeskich” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 11 Lipiec 2011 08:27

cz_pleuroregion_glacensis

Cel: Utworzenie odpowiedniej infrastruktury do rozwoju stosunków polsko-czeskich poprzez modernizację Szkoły w Borowie, która będzie pełniła funkcję miejsca spotkań polsko-czeskich.
Szkoła będzie spełniała rolę noclegową, rekreacyjno-edukacyjną, szkoleniową i kulturalną.

W ramach projektu zostanie zmodernizowany zostanie węzeł sanitarny i zakupione zostaną łóżka składane. Powstanie w ten sposób baza noclegowa, która umożliwi zakwaterowanie społeczności czeskiej przy realizacji wspólnych projektów polsko-czeskich.

Kolejnym etapem projektu będzie spotkanie młodzieży zaangażowanej w OSP Borek Strzeliński, OSP Zielenice i OSP Borów z młodzieżą, działającą w Spor Dobrovolných Hasičů Medlov i wspólne warsztaty z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wymiana doświadczeń w tej dziedzinie. Młodzież zostanie zakwaterowana w zmodernizowanej szkole w Borowie.

Obecnie prace modernizacyjne w szkole dobiegają końca i modernizowana część obiektu będzie  w najbliższym czasie oddana do użytku.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013

 
Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 08 Lipiec 2011 22:41
Z satysfakcją informujemy, że Pani Dorota Kawałko- Wrona, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Borku Strzelińskim otrzymała Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Jest ona przyznawana za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Kandydat do nagrody musi posiadać wyróżniającą ocenę pracy i spełniać wiele różnorodnych kryteriów,  m.in :
1.  osiągać dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
2.  podejmować działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
3. osiągać dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
4. posiadać udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
5.  przygotowywać i wzorowo organizować uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,
6. organizować imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
7.  zapewniać pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
8. organizować udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.
Jak widać, warunki postawione przed kandydatem do Nagrody Kuratora nie są wcale łatwe do spełnienia, tym bardziej cieszymy się, że wyróżnienie otrzymała właśnie Pani Dorota Kawałko-Wrona.
Wniosek o przyznanie Nagrody dla Pani Dyrektor złożył Wójt Gminy Borów Waldemar Grochowski. Pani Dyrektor składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!
Lista osób, które otrzymały nagrodę dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wroclawiu http://www.kuratorium.wroclaw.pl/index.php?id_kat=28
 
Ekologia bez granic PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 08 Lipiec 2011 21:22
Trwają przygotowania do realizacji dwóch kolejnych działań w ramach polsko-czeskiego projektu Ekologia bez granic. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu pogłębienie współpracy pomiędzy partnerskimi gminami i skupione są wokół ochrony środowiska, przyrody i ekologii. Już na przełomie lipca i sierpnia młodzież z Polski i Czech spędzi kilka dni w Karkonoszach po obu stronach granicy. Wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach tego wyjazdu, a tym czasem chcielibyśmy przypomnieć niedawny  pobyt czeskich przyjaciół w naszej gminie.Tym razem w ramach projektu młodzież z Czech gościła w drugiej połowie maja w Borowie . Pod okiem profesjonalnych lektorów języka czeskiego i polskiego grupa uczniów poznawała język ojczysty sąsiadów. Zajęcia odbywały się w szkole w Borowie. Po zakończeniu nauki młodzież poznawała gminę i powiat strzeliński. Już w dzień przyjazdu 16 maja, dzieciaki pod okiem czeskich i polskich opiekunów, zwiedzały Strzelin. Podczas kilkugodzinnej wycieczki zobaczyły najciekawsze zakątki miasta, poznały jego historię i teraźniejszość. Na szlaku znalazła się oczywiście odbudowywana wieża ratuszowa, ale także wieża ciśnień i park miejski. Trzeba przyznać, że dzięki ciekawym opowiadaniom Pana Zbigniewa Kazimierowicza, przewodnika wycieczki, nie tylko goście z Czech, ale również młodzi mieszkańcy Gminy Borów, dowiedzieli się wiele ciekawostek o stolicy naszego powiatu. Następne dni oprócz nauki języków przyniosły również kolejne wrażenia uczestnikom projektu. Wzięli oni udział w ścieżce edukacyjnej, szlakami pomników przyrody po Wzgórzach Strzelińskich. Dzięki współpracy Gminy Borów z Towarzystwem Wzgórz Strzelińskich młodzież zapoznała się przyrodą tego zakątka naszego powiatu. Przewodnikiem na szlaku był Pan Wacław Prorok, Prezes TWS i wielki miłośnik Wzgórz. Atrakcją dwudniowych wędrówek był niewątpliwie Gromnik oraz altana przy Trzech Dębach, o której powstaniu opowiedzieli jej współtwórcy i pomysłodawcy, Prezes TWS i Sekretarz Eligiusz Pawłowski. Te dwa dni spędzone na Wzgórzach młodzież uznała za najbardziej atrakcyjne podczas całego pobytu, ale też i najbardziej wyczerpujące. Finałem projektu było ognisko w Białym Kościele i rozgrywki sportowe. W piątek podsumowano wspólną naukę i oceniono jej efekty a późnym popołudniem goście z Medlova odjechali do domu. Jak wcześniej wspomnieliśmy, nie jest to koniec projektu, już wkrótce młodzież spotka się na górskich szlakach polskich i czeskich Karkonoszy. Za realizację projektu odpowiada referat spraw społecznych i rozwoju gminy borowskiego urzędu, a polskimi opiekunami uczestników byli Pani Izabela Kołecka i Pan Grzegorz Filipek. Trzeba przyznać, że projekt Gminy Borów jest bardzo atrakcyjny i różnorodny. Jak powiedział Wójt Waldemar Grochowski, takie działania- choć może mało wymierne w sensie materialnym- są niezwykle korzystne i ciekawe dla młodych ludzi. Znaleźliśmy fajnego partnera w Czechach i skuteczny sposób na przekraczanie granic, podsumowuje Wójt.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013

Thumbnail image

Więcej…
 
Urząd Miejski w Ziębicach ZAPRASZA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 05 Lipiec 2011 09:30
Thumbnail image
 
<< Początek < Poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów