Szczególne Jublileusze Drukuj
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Poniedziałek, 07 Luty 2011 10:04
Józefa i Tadeusz JasiakowieNa przełomie stycznia i lutego w Gminie Borów tradycyjnie odbywają się Dni Seniora. Spotkania organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie, rady sołeckie oraz Urząd Gminy są okazją do rozmów, zabawy oraz świętowania szczególnych uroczystości- Jubileuszy Małżeńskich. 29 stycznia odbyły się dwie takie uroczystości. W Borku Strzelińskim 50 lecie małżeństwa świętowali: Barbara i Zenon Gaj, Julia i Edward Bezdzietni oraz Bernarda i Kazimierz Budni. Jubilaci otrzymali z rąk Waldemara Grochowkiego-Wójta Gminy Borów medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. Były kwiaty i życzenia od najbliższych oraz znajomych i sąsiadów. Gratulacje Jublilatom złożyli również  Grażyna Kosińska -Przewodnicząca Rady Gminy, Elżbieta Sucharska- Dyrektor GBP w Borowie, Elżbieta Kamińska- Kierownik USC w Borowie oraz Sołtys Maria Czarnecka. Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną. W Zielenicach Złote Gody obchodzili Państwo Józefa i Tadeusz Jasiakowie. Życzenia Jubilatom złożli najbliżsi oraz Grażyna Kosińska, Ewa Łopata, Pani Sołtys Barbara Juraszek oraz Wójt Waldemar Grochowski, który w imieniu Prezydenta RP wręczył Państwu Jasiakom pamiąkowe medale.
Interesującym elementem zielenickich Dni Seniora były jasełka w wykonaniu najmłodszych.
borek2 1

borek2 2

borek3

borek4

zielenice1

zielnice3