Sesja Rady Gminy Drukuj
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Poniedziałek, 02 Listopad 2009 11:18
W dniu 5 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Borów. W porządku obrad zaplanowano podjęcie następujących uchwał: w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2009 r., ustalenia wysokości podatku od nieruchomości, ustalenia wysokości podatku od środków transportowych, zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Borów na lata 2009-2013, zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borów, zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Henryków położonych w zasięgu Gminy Borów oraz ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Zielenicach na rok 2010. Początek sesji o godz. 15.00.